Hưng Yên: Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Ngày 8/11, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); Lễ hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2012 – 9/11/2022) và tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị

Trong 10 năm qua, việc quán triệt, thực hiện Luật PBGDPL đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, bằng nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, với các mô hình, cách làm sáng tạo. Toàn tỉnh Hưng Yên đã tổ chức trên 15,7 nghìn cuộc PBGDPL trực tiếp cho hơn 1,3 triệu lượt người. Từ năm 2013 đến tháng 6/2022, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã biên soạn, phát hành hơn 3,5 triệu tờ gấp tuyên truyền pháp luật, sách hỏi đáp, sổ tay pháp luật, đề cương giới thiệu các luật…; có hơn 135 nghìn tin, bài, phóng sự tuyên truyền pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức 627 cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa, trắc nghiệm hoặc trực tuyến.

Hệ thống cơ sở dữ liệu về pháp luật được quan tâm đầu tư xây dựng. Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã cập nhật được 2.602 văn bản quy phạm pháp luật (390 Nghị quyết, 1.996 Quyết định và 216 Chỉ thị), đến nay còn 1.903 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực (267 Nghị quyết, 1.478 Quyết định và 158 Chỉ thị). Hiện nay, tất cả các cơ quan đơn vị, địa phương từ tỉnh tới cơ sở đều xây dựng được Trang thông tin điện tử trong đó cập nhật, cung cấp văn bản pháp luật miễn phí để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân khai thác, sử dụng khi có nhu cầu.

Công tác PBGDPL trong nhà trường với Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường”, công tác PBGDPL được thực hiện chủ yếu thông qua việc tích hợp, lồng ghép với các môn học…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong PBGDPL 10 năm qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được; gắn nhiệm vụ PBGDPL với trách nhiệm chung trong thực hiện hoạt động quản lý nhà nước của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế trên địa bàn tỉnh, nhất là người nghèo và đối tượng chính sách, người lao động trong doanh nghiệp,… Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy vai trò các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng…

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với 8 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua.

Duy Quý

Trả lời