Sự cần thiết phát hành Tạp chí  Sức khỏe Việt

0
70

Theo quyết định số 852/QĐ-BNV ngày 17/03/2017 của Bộ Nội Vụ quyết định cho phép thành lập Hội Nam y Việt Nam, Hội Nam y Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các bộ ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Nam y Việt Nam  là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam đã và đang hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng  thuốc Nam tự nguyện thành lập với mục đích tập hợp đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, giữ gín, bảo tồn những bài thuốc Nam quý góp phần xây dựng nền y học Việt Nam phát triển trong khu vực và quốc tế.

* Hội Nam y Việt Nam có các nhiệm vụ sau:

  1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
  2. Tập hợp, đoàn kết các hội viên trong Hội để xây dựng, phát triển Hội vững mạnh, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm góp phần xây dựng và pháp triển đất nước.
  3. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
  4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và của hội viên; hòa giải tranh chấp nội bộ Hội.
  5. Tổ chức, phố hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội.
  6. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.
  7. Hòa giải, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
  8. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.

Trong thời gian qua Hội đã tham gia thực hiện một số đề tài khoa học cấp Nhà nước, các chương trình, đề tài cấp Bộ, thực hiện các hoạt động tư vấn, triển khai một số dự án và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu.

Với đội ngũ nhân sự khoảng 17 đến 20 người. 

* Cơ sở pháp lý phát hành Tạp chí Sức Khoẻ Việt

– Căn cứ Luật Báo chí 2016 ngày 05 tháng 4 năm 2016 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

– Căn cứ Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và truyền thông thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, phát hành thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, phát hành phụ trương, phát hành bản tin, phát hành đặc san.

– Căn cứ  Quyết định 852/QĐ-BNV ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định về việc cho phép thành lập Hội Nam y Việt Nam.

* Sự cần thiết phát hành Tạp chí Sức khỏe Việt

– Trong thời đại hội nhập hiện nay, với sự bùng nổ của công nghệ truyền thông, hàng ngày độc giả có điều kiện tiếp nhận rất nhiều lượng thông tin đa chiều và từ nhiều kênh khác nhau. Mặc dù vậy, có những thông tin chuyên biệt, thông tin về một lĩnh vực cụ thể nào đó chưa kịp thời cập nhật, phân tích, định hướng một cách chuyên sâu để đưa đến cho độc giả một thế giới quan, một nhân sinh quan một cách đúng mực và chân thực nhất về một thông tin nào đó.

– Thực tế đã cho thấy, mặc dù thế giới báo chí phát triển với tốc độ cao, hết sức đa dạng và phong phú với hàng loạt loại hình mới, cùng sự phát triển của “Truyền thông đa phương thức” thì loại hình Tạp chí in vẫn khẳng định chỗ đứng riêng đó là tính chuyên sâu, chuyên biệt, dành riêng cho một đối tượng độc giả nhất định của Tạp chí mà các loại hình báo chí khác chưa thể bao trùm hết được.

– Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng thuốc nam với sự pháp triển của nền y học hiện nay. Ngoài ra việc xây dựng tạp chí điện tử chuyên ngành về y học cổ truyền là một kênh thông tin hữu hiệu, góp phần xậy dựng nền y học Việt Nam phát triển.

– Với vai trò – chức năng, nhiệm vụ của một Hội Nam y Việt Nam, thì việc phát hành một Tạp chí in có ý nghĩa rất thiết thực và quan trọng. Bởi đó là phương tiện công bố các công trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Hội; đồng thời là diễn đàn nghiên cứu – trao đổi, chia sẻ thông tin cho các nhà khoa học, các chuyên gia cùng lĩnh vực; đồng thời là cầu nối giữa khoa học với thực tiễn ứng dụng trong cuộc sống. đồng thời là cầu nối giữa khoa học với thực tiễn ứng dụng trong cuộc sống, cung cấp những thông tin liên quan về cuộc sống trong nước và thế giới. Mặt khác, Luật báo chí 2016 đã cho phép các  Hội (cả công và tư) có tạp chí điện tử.  Do vậy, việc phát hành Tạp chí in Sức khỏe Việt của Hội Nam y Việt Nam là rất cần thiết trong giai đoạn Hội nhập sâu rộng hiện nay.

* Đối tượng phục vụ:

–  Các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng thuốc nam

– Các phòng khám hoạt động trong lĩnh vực y học cổ truyền

– Các bệnh viện

– Các trường thuộc Hệ thống giáo dục nghề nghiệp, trường đại học

– Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

*  Tôn chỉ mục đích:

+ Tôn chỉ:

– Cập nhật tin tức, hoạt động của Hội Nam y Việt Nam.

– Định kỳ theo kỳ xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu về Nam y; bảo tồn, quảng bá, phổ cập ứng dụng của thuốc Nam trong chữa bệnh và sản xuất thuốc nhằm nghiên cứu xác minh hiệu quả đồng thời xây dựng thương hiệu thuốc Nam, phát huy giá trị của nền y học Việt Nam trong công tác khám, chữa bệnh cho cộng đồng trong và ngoài nước.  

+ Mục đích:

– Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, hàng ngày độc giả tiếp nhận rất nhiều lượng thông tin. Điều này dẫn đến tình trạng vừa Thừa và Thiếu thông tin. “Thừa” có nghĩa là thông tin trải rộng trên tất cả các mặt của cuộc sống trong đó, nổi bật là những thông tin thời sự, giật gân, câu khách khiến bạn đọc dễ bị nhàm chán. “Thiếu” có nghĩa là những thông tin chuyên biệt, thông tin ngành, thông tin về một lĩnh vực nào đó chưa được cập nhật, phân tích, định hướng một cách chuyên sâu để đưa đến cho độc giả một cái nhìn, sự cảm nhận một cách đúng đắn nhất về một lĩnh vực thông tin nào đó.

– Để khắc phục điều này, các Tạp chí in chuyên ngành đã ra đời, đã và đang cố gắng làm tốt chức năng đó. Thực tế đã cho thấy, mặc dù thế giới báo chí phát triển như vũ bão với hàng loạt loại hình mới, cùng sự phát triển vũ bão của “Truyền thông đa phương thức” thì Tạp chí vẫn khẳng định chỗ đứng riêng của mình. Nhìn xung quanh các ngành, nghề, Bộ, ngành khác đa phần đều có những Tạp chí phát triển rất vững vàng.

– Vậy tại sao các Tạp chí in vẫn có thể tồn tại và phát triển? Câu trả lời chính là tính chuyên sâu, chuyên biệt, dành riêng cho một đối tượng độc giả nhất định của Tạp chí in mà các loại hình báo chí khác không thể có được.

– Với vai trò – chức năng, nhiệm vụ của Hội Nam y Việt Nam, thì việc phát hành một Tạp chí nghiên cứu có ý nghĩa rất thiết thực và quan trọng. Bởi đó là phương tiện công bố các công trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Hội; đồng thời là diễn đàn nghiên cứu – trao đổi, chia sẻ thông tin cho các nhà khoa học, các chuyên gia cùng lĩnh vực; đồng thời là cầu nối giữa khoa học với thực tiễn ứng dụng trong cuộc sống, cung cấp những thông tin liên quan về cuộc sống trong nước và thế giới.  Do vậy, việc phát hành Tạp chí Sức khỏe Việt của Hội Nam y Việt Nam là rất cần thiết trong thời gian tới.

* Quy trình xuất bản bản tin phát hành lên tạp chí

Nguồn tin => phóng viên biên tập => các trưởng ban phụ trách nội dung => thư ký tòa soạn => Tổng biên tập => Phòng phát hành phát hành lên Tạp chí của Hội Nam y Việt Nam.

GS.TS Trương Việt Bình – Phó chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam