Vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và ý nghĩa của việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ ngày nay

Việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thanh thiếu niên trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế thế giới sẽ góp phần tạo nên một thế hệ thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên” đúng như mong ước của Bác Hồ kính yêu; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội với đội ngũ thanh thiếu niên vững vàng về bản lĩnh chính trị, tuyệt đối không dao động và luôn trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lênin, với Đảng, với dân tộc Việt Nam.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”[1]. Đúng như lời răn dạy của Người, tổ chức Đoàn Thanh niên Việt Nam từ khi được thành lập cho đến nay luôn phát huy được tinh thần đoàn kết, quy tụ sức mạnh của tuổi trẻ để bảo vệ và phát triển đất nước. Vai trò này được thể hiện rất rõ trong nhiều cuộc cách mạng, trong đó nổi bật là Cách mạng tháng Tám năm năm 1945. Đến khi hòa bình lập lại, thanh niên lại là nhân tố chủ lực góp phần bảo vệ nền độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, đón đầu những tiến bộ khoa học – kỹ thuật hiện đại để phát triển đất nước, hội nhập quốc tế.

1. Vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công

Từ ngày thành lập cho đến khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, tổ chức Đoàn có nhiều tên gọi khác nhau[2] và được giao giữ những nhiệm vụ chính trị khác nhau tùy vào từng thời điểm lịch sử. Tuy nhiên, ở thời kỳ nào thì mục tiêu cao cả mà tổ chức Đoàn luôn hướng tới đó là mục tiêu vì độc lập dân tộc. Trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, vai trò của tổ chức Đoàn đã được khẳng định và được ghi nhận góp phần xứng đáng vào thành công to lớn của cuộc Tổng khởi nghĩa, cụ thể:

Thứ nhất, tổ chức Đoàn là nơi tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam. Ngay từ khi Đoàn Thanh niên cộng sản ra đời, đảm nhận sứ mệnh lịch sử Đảng trao, qua hai cuộc tổng diễn tập cách mạng để đến với thành công của Cách mạng tháng Tám đã thể hiện rõ vai trò này. Hàng nghìn thanh niên cảm tình với Đoàn được tập hợp trong các tổ chức như: Sinh hội, Hội cứu tế… tạo thành đội ngũ nòng cốt đảm đương vai trò là lực lượng xung kích đi đầu trong cao trào cách mạng từ năm 1930 đến năm 1931 và cao trào cách mạng từ năm 1936 đến năm 1939. Tuổi trẻ cả nước trong thời gian này đều mang trong mình nhiệt huyết sục sôi, quyết tâm đấu tranh chống quân thù. Tiêu biểu có thể kể đến những tấm gương tuổi trẻ anh hùng như: Anh hùng Lý Tự Trọng – người đoàn viên đầu tiên của Đoàn Thanh niên Cộng sản nước ta. Trong suốt cuộc đời của mình, Lý Tự Trọng đã không ngừng tận tâm, tận hiến và tận trung với con đường cách mạng. Trước Tòa án của kẻ thù, anh đã dõng dạc tuyên bố: “Tôi hoạt động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm. Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” – Câu nói này đã trở thành phương châm hành động của tuổi trẻ Việt Nam thời kỳ đó; Anh hùng Cao Xuân Quế là đoàn viên thanh niên ưu tú, mới 15 -16 tuổi anh đã tích cực hoạt động, nhiều lần nói chuyện trong các buổi mít tinh, phổ biến những chủ trương của Đảng tới quần chúng và được quần chúng tin yêu; Anh hùng Lê Cảnh Nhượng, Bí thư chi bộ Đoàn Thanh niên cộng sản xã Phong Nậm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là một thanh niên gan dạ, kiên cường…

Thứ hai, vai trò của tổ chức Đoàn trong việc xây dựng các đơn vị vũ trang và bán vũ trang. Các cơ sở Đoàn trong cả nước đều động viên nam, nữ thanh niên kiên trì tập luyện quân sự, tham gia vào các đội tự vệ, chiến đấu dũng cảm chống địch đàn áp, khủng bố, càn quét, bảo vệ căn cứ địa và cơ sở cách mạng. Theo chủ trương của Đảng ta, tháng 8 năm 1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” và kêu gọi, phát động phong trào “Sắm vũ khí, đuổi thù chung”. Lúc bấy giờ, Đoàn Thanh niên Cứu quốc đã nhiệt liệt hưởng ứng. Phong trào xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ địa để chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa đã được tổ chức Đoàn coi là nhiệm vụ hàng đầu của tất cả các đoàn viên, thanh niên lúc bấy giờ.

Cuối năm 1944, Bác Hồ chỉ đạo cần phải tập trung những cán bộ và chiến sĩ anh dũng nhất, những vũ khí tốt nhất, tổ chức ra một đội vũ trang tập trung, một đội quân chủ lực để hoạt động. Người đã giao nhiệm vụ này cho đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Lê Quảng Ba cùng tổ chức nên một đội gồm 34 chiến sĩ ưu tú được lựa chọn từ các đội vũ trang hình thành trước đó, lấy tên là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, ra đời ngày 22/12/1944. Tại lễ ra mắt đồng chí Võ Nguyên Giáp nói: “Các đồng chí!… Chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến, nhiệm vụ ấy có tính chất là một nhiệm vụ giao thời. Vận dụng vũ trang tuyên truyền để kêu gọi toàn dân đứng dậy, chuẩn bị cơ sở chính trị và quân sự cho cuộc khởi nghĩa sau này”. Và trong số 34 chiến sĩ đầu tiên ấy, tuyệt đại bộ phận là đoàn viên và đảng viên trẻ tuổi trong đó có các đồng chí mới chỉ 17, 18 tuổi.

Thứ ba, đoàn viên là những chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu và làm nên chiến thắng vẻ vang của cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Điều  này được biểu hiện cụ thể:

Ở Hà Nội, nếu như cuối năm 1944 mới chỉ có một tổ chức tự vệ ở trường bay Gia Lâm gồm 03 đồng chí đoàn viên thanh niên cứu quốc thì đến tháng 8/1945, toàn Hà Nội đã có trên 1.000 đoàn viên và những thanh niên được tổ chức Đoàn giáo dục tham gia các đội tự vệ, đội tuyên truyền xung phong và đội danh dự. Tiêu biểu phải kể đến là vai trò của Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Thành ủy Hà Nội, đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu đã tham gia và đi đầu trong hầu hết các cuộc đấu tranh cách mạng, thực hiện mọi hình thức đấu tranh cách mạng táo bạo những cũng đầy khôn khéo và sáng tạo mang lại hiệu quả cao. Để hoạt động được triển khai rộng khắp trên tất cả các mặt trận, cũng như phát huy, khai thác thế mạnh của từng đoàn viên, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu đã thành lập ra các đội, tổ bán chuyên trách tách ra từ Đoàn hoạt động chuyên nghiệp, độc lập, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể. Đáng chú ý là trong 260 ngày hoạt động, Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu thuộc Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ như: Tổ chức và bảo vệ cuộc mít tinh tại chợ Canh; tổ chức mít tinh tuần hành vũ trang tại làng Mễ Trì; phối hợp với thanh niên cứu quốc xã Nhân Chính, Từ Liêm phá kho thóc Nhật tại đình làng Mọc, Quan Nhân chia cho dân nghèo; đột nhập, diễn thuyết phá cuộc triển lãm độc lập giả hiệu do chính quyền bù nhìn tổ chức ngay sau ngày khai mạc…

Trưa ngày 17/8/1945, Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu đã phá tan cuộc mít tinh của Tổng hội viên chức, giành thế chủ động, biến cuộc mít tinh của Tổng hội viên chức thành cuộc mít tinh biểu dương tinh thần và quyết tâm của quần chúng cách mạng trong phong trào chống Nhật và tay sai, tiến hành thành công cuộc biểu tình tuần hành thị uy xuất phát từ Nhà hát Lớn, dọc theo đường Tràng Tiền tỏa đi các hướng kéo dài đến 22 giờ đêm cùng ngày. Thắng lợi của cuộc đấu tranh ngày 17/8/1945 là yếu tố quyết định cho thành công của ngày 19/8 lịch sử. Đỉnh cao là ngày Chủ nhật (19/8/1945), Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu đã tổ chức thành công cuộc mít tinh, hiệu triệu khởi nghĩa, biểu tình tuần hành đi chiếm phủ Khâm sai, tòa Thị chính, Kho bạc, bưu điện Bờ Hồ và Sở Cảnh sát Hàng Trống, chiếm trại Bảo an binh… Ngoài Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu đã thành lập Đội Danh dự trừ gian, Báo Hồn nước, Đội Thanh niên cứu quốc và tự vệ xung phong ngoại thành Hà Nội và các tổ, đội khác như tiểu đội tự vệ chiến đấu, liên đội tự vệ học sinh, tổ nữ, tổ giao liên, đội tự vệ xung phong… có liên hệ chặt chẽ với nhau cùng góp phần công sức trong công cuộc khởi nghĩa, giành chính quyền tháng Tám năm 1945[3].

Ở Huế, Đoàn Thanh niên Cứu quốc giữ vai trò nòng cốt trong các đội tự vệ và tuyên truyền xung phong, tổ chức Đoàn đã bắt mối được với các nhóm bảo an, tổ chức việc mua súng, lấy súng địch để trang bị cho lực lượng vũ trang của ta…

Ở Sài Gòn, các đội tự vệ, thanh niên xung phong cũng được hình thành nhanh chóng và thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đội tuyên truyền xung phong đã tuyên truyền sâu rộng trong thanh niên và nhân dân chương trình và Điều lệ của Mặt trận Việt Minh.

Như vậy, Đoàn Thanh niên Cứu quốc lúc này đã có lực lượng hùng hậu gần 30.000 đoàn viên và thanh niên cảm tình Đoàn có mặt ở các trung tâm chính trị – kinh tế lớn của cả nước. Đây được xác định là đội quân xung kích giữ vai trò nòng cốt trong cao trào khởi nghĩa của quần chúng. Ở tất cả các vùng trọng điểm, hàng vạn thanh niên tự vệ, thanh niên xung phong dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đánh chiếm các huyện lỵ, tỉnh lỵ, trại lính, công sở của địch. Từ ngày 14 đến ngày 18/8 cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành được thắng lợi ở nhiều huyện trong khu giải phóng và một số tỉnh đồng bằng ở miền Bắc, một số tỉnh ở miền Trung và ở các thị xã Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, thị xã Hội An (Quảng Nam)… Chỉ trong hơn 10 ngày đêm, cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hồ Chủ tịch đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)[4].

Trong cao trào giải phóng dân tộc mà đỉnh cao nhất là cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cứu quốc đã đóng vai trò to lớn trong việc tập hợp, đoàn kết, tổ chức tuổi trẻ cả nước góp phần xứng đáng vào thành công to lớn của cuộc Tổng khởi nghĩa. Đoàn Thanh niên đã thật sự là đội xung kích cách mạng, lực lượng tiên phong và hạt nhân tập hợp hàng triệu nam nữ thanh niên Việt Nam đứng lên cùng toàn dân đấu tranh kiên cường vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

2. Ý nghĩa của việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ ngày nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ – những người mang trong mình bầu nhiệt huyết, sức sống tràn trề, có vai trò quan trọng đối với sự tồn vong của đất nước. Vì vậy Người chỉ rõ: “Thanh niên phải là rường cột của nước nhà”, “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”. Theo Người, vận mệnh của quốc gia, dân tộc thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên – những người có trách nhiệm thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã chuyển giao vào tay mình. Do đó, nhất định thanh niên phải trở thành một lực lượng to lớn, vững chắc; phải là những người không chỉ gánh vác mà phải còn vượt lên những gì thế hệ trước mong muốn… Để hoàn thành sứ mệnh đó đòi hỏi mỗi thanh niên Việt Nam phải không ngừng phấn đấu, trao dồi tri thức, khắc phục khó khăn, hạn chế với phương châm: “Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, tức là để làm tròn nhiệm vụ người chủ của nước nhà”.

Giáo dục truyền thống cách mạng là việc giáo dục, tuyên truyền những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của quân và dân ta trong việc đấu tranh gìn giữ và xây dựng đất nước. Việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ mang ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Do ảnh hưởng của mặt trái kinh tế thị trường, do thiếu bản lĩnh và không nghiêm túc trong rèn luyện, phấn đấu, một bộ phận nhỏ thanh niên có tư tưởng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”, sống buông thả, lười lao động, học tập và tu dưỡng đạo đức, thậm chí có người còn vi phạm pháp luật… Thực trạng này, một mặt ảnh hưởng đến tương lai của chính họ, gây cản trở sự phát triển lành mạnh của xã hội, bền vững của đất nước; mặt khác dễ bị các thế lực thù địch khai thác, lợi dụng để tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình”, hòng chống phá và ngăn chặn sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ sẽ góp phần thức tỉnh một bộ phận thanh, thiếu niên sống thiếu lý tưởng, thiếu niềm tin; khơi dậy trong họ lòng tự hào, tự tôn dân tộc; củng cố niềm tin vững chắc vào Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của nước ta do Đảng lãnh đạo; đồng thời, tiếp thêm nguồn sức mạnh cho hàng triệu thanh niên đang ngày đêm học tập, chiến đấu, lao động, cống hiến trên mọi lĩnh vực góp phần vào sự giàu mạnh của đất nước.

Theo PGS.TS Lương Thanh Hân trong bài viết “Ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 với việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hiện nay” thì việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ bao gồm các nội dung chủ yếu[5]: (i) Giáo dục cho thế hệ trẻ kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để thế hệ trẻ có niềm tin khoa học vững chắc, niềm tự hào dân tộc tiếp thêm động lực đưa cách mạng nước ta đi đến mục tiêu cuối cùng; (ii) Giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần bất khuất, ý thức độc lập và tự cường của dân tộc; (iii) Giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống đoàn kết dân tộc, lao động sáng tạo của con người Việt Nam; (iv) Giáo dục cho thế hệ trẻ tinh thần nhân văn, nhân đạo, hòa hiếu của dân tộc Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII đã đề ra mục tiêu: “Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; sức khỏe; văn hóa; kiến thức khoa học, công nghệ; kỹ năng sống, nghề nghiệp; ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo”. Để thực hiện tốt mục tiêu này, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạnh cho thanh niên hiện nay cần tập trung thực hiện các giải pháp cơ bản sau[6]:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp và toàn xã hội về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược lâu dài của việc giáo dục lý tưởng cách mạng đối với thanh niên.

Hai là, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp đối với công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Có thể khẳng định đây là nhân tố quyết định đến chất lượng hiệu quả của quá trình bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Các cấp ủy đảng phải luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, xác định việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ là việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”. Trong nghị quyết của tổ chức Đảng các cấp cần phải xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo phù hợp đối với công tác thanh niên và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên ở mỗi giai đoạn nhiệm vụ cụ thể.

Ba là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng đối với thanh niên. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, cần đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của tuổi trẻ thông qua việc trang bị những tri thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm cho thanh niên nhận thức đúng đắn tính cách mạng, khoa học và nhân văn của lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc và cũng là lý tưởng của thanh niên. Chú trọng giáo dục lòng yêu nước và tự hào dân tộc, ý thức phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, lợi ích của nhân dân. Kết hợp giữa nâng cao giác ngộ về lý tưởng cách mạng với tăng cường ý thức cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu và hành động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Bốn là, quan tâm đến nhu cầu, lợi ích của thanh niên, tổ chức thanh niên tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạngNhu cầu, lợi ích là động lực trực tiếp trong hoạt động của con người. Việc bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên hiện nay đòi hỏi phải đáp ứng các nhu cầu, lợi ích hợp lý, chính đáng, thiết thực của thanh niên về nhiều mặt, nhất là vấn đề việc làm, thu nhập; việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Năm là, kết hợp giữa “xây và chống” trong quá trình bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Trong quá trình bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên cần phải làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; phát hiện các cá nhân điển hình, tiên tiến nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đơn vị. Bên cạnh đó, cần kịp thời phát hiện và đấu tranh loại trừ những biểu hiện về nhận thức và hành vi không phù hợp với lý tưởng cách mạng của thanh niên, những thói hư, tật xấu… có ảnh hưởng đến chuẩn mực xã hội, lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ[7].

Sáu là, phát huy tính tích cực, tự giác của thanh niên trong quá trình tự rèn luyện, giáo dục tư tưởng cách mạng. Giải pháp này yêu cầu mỗi đoàn viên thanh niên tự giác, ý thức được trách nhiệm của bản thân mình và sự cần thiết phải tự tu dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống. Mỗi đoàn viên thanh niên cần nêu cao tinh thần phê và tự phê đối với chính bản thân mình nhằm đấu tranh loại bỏ những tư tưởng, hành vi lệch lạc về lý tưởng cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị và truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam[8].

Như vậy, việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thanh thiếu niên trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế thế giới sẽ góp phần tạo nên một thế hệ thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên” đúng như mong ước của Bác Hồ kính yêu; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội với đội ngũ thanh thiếu niên vững vàng về bản lĩnh chính trị, tuyệt đối không dao động và luôn trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lênin, với Đảng, với dân tộc Việt Nam./.

Theo: Quỳnh Vũ

Ảnh: internet

[1] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, tr. 454 – 455.

[2] Từ 1931 – 1936: Đoàn Thanh niên cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương; từ 1937 – 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương; từ tháng 11/1939 đến 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương; từ 5/1941 – 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam.

[3] Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/ha-noi-thi-dua-ai-quoc/doan-thanh-nien-cuu-quoc-thanh-hoang-dieu-xung-dang-voi-danh-hieu-anh-hung, truy cập ngày 11/10/2021.

[4] Vai trò của Đoàn Thanh niên trong Cách mạng tháng Tám 1945, https://qui.edu.vn/vi/dtn-hsv/Tin-tuc/Vai-tro-cua-Doan-Thanh-nien-trong-Cach-mang-Thang-Tam-1945-36.html

[5] PGS.TS Lương Thanh Hân, Ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 với việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hiên nay, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/817152/y-nghia-cua-cach-mang-thang-tam-nam-1945-voi-viec-giao-duc-truyen-thong-cho-the-he-tre-hien-nay.aspx

[6] PGS.TS Nguyễn Văn Lý, Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/dao-tao-boi-duong/item/3813-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-giao-duc-ly-tuong-cach-mang-cho-thanh-nien.html.

[7] Phạm Sỹ Tiến, Một số giải pháp cơ bản góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên quân đội hiện nay, https://dangcongsan.vn/quoc-phong-an-ninh/mot-so-giai-phap-co-ban-gop-phan-boi-duong-ly-tuong-cach-mang-cho-thanh-nien-quan-doi-hien-nay-625637.html.

[8] Phạm Sỹ Tiến, Một số giải pháp cơ bản góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên quân đội hiện nay, đăng tải trên trang web: https://dangcongsan.vn/quoc-phong-an-ninh/mot-so-giai-phap-co-ban-gop-phan-boi-duong-ly-tuong-cach-mang-cho-thanh-nien-quan-doi-hien-nay-625637.html.

 

Dẫn theo nguồn: https://danchuphapluat.vn/vai-tro-cua-to-chuc-doan-thanh-nien-trong-cach-mang-thang-tam-nam-1945-va-y-nghia-cua-viec-giao-duc-truyen-thong-cach-mang-cho-the-he-tre-ngay-nay

Trả lời