VCCI đề xuất ưu tiên giá điện thấp hơn cho xe điện

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa trả lời công văn số 5923/BCT-ĐTĐL của Bộ Công thương về việc đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Cụ thể, trả lời Công văn số 5923/BCT-ĐTĐL ngày 3/10/2022 của Bộ Công thương về việc đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, VCCI trên cơ sở ý kiến của DN và chuyên gia, VCCI đề xuất ưu tiên giá điện thấp hơn cho xe điện, nhằm khuyến khích sử dụng loại phương tiện này.

Theo VCCI, phương tiện giao thông chạy bằng điện, đang được nhà nước khuyến khích, nhờ giúp giảm ô nhiễm không khí tại các đô thị. Tuy nhiên, hiện nay, các chủ phương tiện vẫn phải trả giá điện tương đối cao để có thể sạc pin. Theo VCCI, cơ chế giá như vậy, chưa giúp khuyến khích sử dụng xe điện, cũng như chưa góp phần điều chỉnh hành vi của người dùng, để thay đổi giờ sạc điện vào những khung giờ thấp điểm.

Qua tìm hiểu tại các quốc gia phát triển cho thấy, một số công ty điện lực đã bắt đầu cung cấp các gói giá dành riêng cho việc sạc ô tô điện. Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc phương án, đưa riêng một nhóm khách hàng sử dụng điện cho phương tiện giao thông, cụ thể ưu tiên mức giá điện thấp hơn cho nhóm khách hàng sử dụng điện cho phương tiện giao thông, nhằm khuyến khích loại phương tiện này. Giá điện của nhóm khách hàng này, sẽ được chia theo giờ cao điểm, thấp điểm và trung bình. Biện pháp này nhằm khuyến khích người dân điều chỉnh giờ sạc pin vào những giờ thấp điểm.

Áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần (giá công suất và giá điện năng) cho nhóm khách hàng này. Biện pháp này vừa giúp hạn chế những khách hàng yêu cầu mắc đường dây cho xe điện nhưng không sử dụng, đồng thời có tác dụng tuyên truyền, phổ biến để người dân làm quen với hình thức giá điện hai thành phần.

Ngoài ra, theo VCCI, việc áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần là hướng đi đúng đắn và cần được đẩy mạnh. Tuy nhiên, dự thảo cũng chưa đưa ra biện pháp cụ thể nào để thực hiện mục tiêu này. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể hơn về cơ chế giá điện hai thành phần. Theo hướng, giao cho Bộ Công thương quy định chi tiết về lộ trình thí điểm cơ chế giá điện trên. Tại những khu vực cho phép thí điểm, khách hàng có quyền lựa chọn cơ chế giá (theo cơ chế thông thường hoặc cơ chế hai thành phần), khi giao kết hợp đồng mua bán điện. Quy định như vậy sẽ giúp cho quá trình thực thi được đẩy mạnh, tránh điểm nghẽn về cơ sở pháp lý khi một số công ty điện lực có đủ khả năng để triển khai./.

TL

Dẫn theo nguồn: https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/doanh-nghiep-thi-truong/79eca890-9589-49a9-9eee-0f1393afbec8

Trả lời